Svar fra OL-sponsorer 2014

Svar fra OL-sponsorer 2014

På denne side er alle svar fra OL i Sochi sponsorerne samlet ord for ord. Nogle steder har jeg fjernet tomme linjer og kontaktinformationer er fjernet. Jeg har kun stillet spørgsmålene via mail eller hjemmesider. Coca Cola og Samsungs PR-bureau har efterfølgende ringet mig op. Spørgsmålene jeg stillede kan ses i en tidligere blogpost. Derudover kan analysen af svarene læses på min blog hos Børsen.

 

Atos

Intet svar.

Dow

Dear Eric Ziengs,

Thank you for your interest in The Dow Chemical Company. Your feedback is important to us. You should receive a response from us soon. Thank you for contacting The Dow Chemical Company. Please do not reply as this email box is unmonitored.

Panasonic

Intet svar.

General Electric (GE)

Hej Eric,

Tak for din e-mail på ge.com. Vi foreslår, at du kontakter GE Corporate s Communications Manager – OL direkte, med hensyn til din forespørgsel som nedenfor:
Megan Parker
GE Corporate
Communications Manager – OL
Arbejde: +1 xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxx

Emne: E-mail for Megan Parker

Med venlig hilsen,
GE Corporate Feedback Team

Proctor and Gamble (P&G)

Intet svar

Omega

In its role as Official Timekeeper at the Olympic Games, OMEGA has always been at the service of the International Olympic Committee, the sporting federations and the outstanding athletes from around the world who compete in the Games. We are in concurrence with the IOC and its statement that “sport is a human right and should be available to all regardless of race, sex, or sexual orientation.” To that end, we are committed to delivering the best possible timekeeping and data handling services to every athlete who qualifies to compete at the Sochi 2014 Olympic Winter Games.

Visa

As an Olympic sponsor, we believe in the spirit of the Games and their unique ability to engage the world in a way that is positive and inspirational.  The Olympic Games provide the world with an opportunity to celebrate the achievements of the athletes that have worked so hard to attend the games.  Visa believes the Games should be open to all, free of discrimination, and that applies to spectators, officials, media and of course, athletes.

“Visa is aware that groups and individuals are reaching out to Olympic sponsors to voice their concerns regarding human rights. As a company and as a brand, Visa stands for inclusivity and celebrates diversity.  Visa does not condone discrimination of any kind in our policies and business practices.

[Efter at jeg stillede flere spørgsmål, var dette svaret:]

We are not conducting any interviews on this subject. The statement supplied outlines our position and we will not be answering any further questions. The statement is also consistent with the position of Visa Inc in the US.

Samsung

Vedr. spørgsmål 1 + 2:

  • Som en global virksomhed, ansætter vi medarbejdere fra alle dele af verden, af begge køn, af forskellig race og religion og med forskellig seksuel orientering. 
  • Samsung har ingen lokal aktivering eller lokalt sponsorat af De Olympiske Lege i Danmark. I Danmark dedikerer Samsung primært sponsorressourcer inden for områderne mode og musik.

 Vedr. dine øvrige spørgsmål kan jeg referere til Samsungs generelle holdning til virksomhedens globale sponsorat af De Olympiske Lege:

Som en olympisk (TOP) Partner, tror vi på den olympiske ånd og dens unikke evne til at forene verden på en måde, der er positiv og inspirerende. Vi støtter den olympiske bevægelse og ønsker, at så mange mennesker som muligt, kan deltage i De Olympiske Lege. Vi er i løbende dialog med IOC om dette vigtige emne og støtter den holdning, at sport er en menneskeret, og at Legene bør være åbne for alle tilskuere, embedsmænd, medier og atleter, uanset race, køn eller seksuel orientering. http://www.olympic.org/news/ioc-statement-on-recent-russian-legislation/206969  

McDonald’s

McDonald’s sponserer OL på globalt plan. Det har vi gjort gennem 38 år, og vi er meget stolte af vores sponsorat. OL bringer år efter år hele verden sammen på tværs af lande, kulturer og religioner. Vi tror på, at det giver mening at røre sig, at inspirere andre til at gøre det og at bringe mennesker fra hele verden sammen om noget meningsfuldt. Og OL har et fantastisk værdigrundlag, som er klart udtrykt i OL-charteret: “Any form of discrimination with regard to a country or a person on grounds of race, religion, politics, gender or otherwise is incompatible with belonging to the Olympic Movement.” Se også: http://www.olympic.org/news/ioc-statement/207922

Hos McDonald’s accepterer vi ikke diskrimination. McDonald’s i Danmark, og resten af verden, står på samme måde som OL for inklusion. Vi respekterer og sætter stor pris på diversitet, og vores gæster og medarbejdere i Danmark udgør således også en bred skare af mennesker med forskellige baggrunde, når det gælder etnicitet, sprog, religion, køn, seksuel orientering osv. McDonald’s Danmark blev for nylig kåret som Danmarks bedste arbejdsplads for tredje gang. Kåringen skyldes ikke mindst, at vores medarbejdere sætter pris på de værdier og det fællesskab, der er blandt vores medarbejdere uanset deres baggrund. Og de sætter pris på, at vi er noget for alle og ikke kun gør noget for de udvalgte få. Tværtimod ville vi faktisk ikke kunne leve uden diversiteten, da den er med til at udvikle os som virksomhed og som arbejdsplads. Diversiteten i McDonald’s er en af de fundamentale ting, der gør os til dem, vi er.

[Efter at jeg stillede flere spørgsmål, var dette svaret:]

McDonald’s globale sponsorat af de olympiske lege har kørt i 38 år. Vi sponserer OL – ikke individuelle lande – og vi mener, som Stine skrev i går, at vores sponsorat er med til at bevare de værdier, som OL-chartret er bygget på, uagtet det politiske klima hos værtsnationen. McDonald’s som mangfoldig arbejdsplads er i øvrigt med til at understrege, at vi er seriøse omkring og udlever de værdier, vi giver udtryk for gennem vores OL-sponsorat. Jeg kan tilføje, at vi hos McDonald’s Danmark ikke har oplevet nogen negative reaktioner på vores OL-sponsorat, hverken blandt medarbejdere eller gæster. Tværtimod. 

Coca Cola

  • Hvordan stiller jeres organisation sig over for homoseksuelle i Danmark? Er der fx en forening for homoseksuelle medarbejdere? Har I støttet eller deltaget i CPH Pride eller andre homo events? Hvorfor?

Som et af verdens mest inkluderende brands, påskønner og fejrer vi mangfoldighed. Vi har længe støttet LGBT-samfund i og uden for vores virksomhed. Og vi har altid advokeret for inklusion og diversitet, hvilket afspejles i den måde vi arbejder på. Vi forsvarer ikke krænkelser af menneskerettigheder, intolerance eller diskrimination af nogen art noget sted i verden. 

  • Hvordan bruger jeres organisation jeres sponsorat af vinter OL i Danmark? Og hvilken værdi skaber sponsoratet?

For Danmarks vedkommende har Sommer-OL altid nydt større bevågenhed end Vinter-OL. Det skyldes nok, at vi ikke er den store vintersportsnation og derfor ikke er så bredt repræsenteret ved Vinterlegene. Det indebærer også, at vores aktivering af sponsoratet er mindre omfangsrig end i andre markeder.

  • Med det had over for homoseksuelle, der er i Rusland i dag, hvordan vil du forklare jeres danske (homoseksuelle) kunder jeres OL-sponsorat, der er med til at legitimere Ruslands homohad?

Som sponsor siden OL i Amsterdam i 1928 er vi overbeviste om, at de Olympiske Lege bidrager til at inspirere og forene mennesker i en fælles interesse for sport. Vi har over årene både set og erfaret den positive indflydelse og effekt som legene efterlader i enhver værtsnation. 

  •  Mener du, at virksomheder har en moralsk forpligtigelse til at sikre sig, at deres aktiviteter ikke skader minoriteter?

Lad mig sige det så tydeligt jeg kan: Coca-Cola vil aldrig forsvare chikane og overgreb. Det spiller ikke nogen rolle om det sker på grundlag af seksuel orientering, religiøs tro, kulturelt tilhørsforhold, politiske holdninger, etnicitet eller andet.

  • Forstår du hvorfor nogle mennesker mener, at de penge, som I tjener på baggrund af sponsoratet, er vigtigere for jer end menneskerettigheder?

Nej, for vores sponsorat er ikke i opposition til menneskerettigheder. Vi både deler og praktiserer de værdier, der er i overensstemmelse med Den Olympiske ånd; at alle mennesker har ret til  at dyrke sport uden diskrimination og i en fælles forståelse og følelse af venskab, solidaritet og fairplay.

  • Hvad vil I gøre for at undgå, at jeres kunder sammenblander homohad og overfald på minoriteter med jeres brand

Vi vil fortsætte med at promovere vore værdier om mangfoldighed og tolerance overalt i verden. Det gør vi fx i en stort anlagt kampagne, der hedder Reason to Believe, hvor der bl.a. præsenteres modbilleder til den intolerance og forskelsbehandling, der finder sted i hverdagen, herunder diskrimination af homoseksuelle. Denne kampagne vil også nå et dansk publikum.

[Efter at jeg stillede flere spørgsmål, var dette svaret:]

”Vore værdier afspejles i den måde, vi driver virksomhed og markedsfører på. I den forstand bidrager vi til at skabe større forståelse for inklusion og mangfoldighed i de over 200 lande, hvor vi opererer. Men vi optræder ikke som politisk aktør i forhold til spørgsmål, der ikke er direkte knyttet til vores virksomhed”.

—-

Som sagt kan du læse spørgsmålene her. Og du kan læse analysen her.

Lad mig høre hvad du synes om indholdet ...

Del dette på ...
Foredrag og sparring om din marketing Kontakt Eric