HM80: Sociale medier for NGO’er – og hvad du kan lære!

Signe Kold

Hvordan kan du skabe værdi i dit social media arbejde som NGO (og derfor ofte uden store midler)? Tør du undvære den betalte del i en måned? Lyt med i afsnit nr. 80 af Help Marketing, hvor vi giver dig indsigt i sociale medier for NGO'er og en god grund til at lægge paid media på hylden for en stund.

Help Marketing Bogen Støt os ved at købe Help Marketing Bogen :-) Køb bogen

Sociale medier for ngoer help marketing signe koldSociale medier for NGO’er i Help Marketing

Signe Kold var Social Media dingeling (social media manager) hos Folkekirken.dk, da vi optog. Her består hendes arbejde af at lave forskellige aktiviteter på de sociale medier. Signe skriver b.la. indhold og laver strategiske planer. Folkekirken.dk’s redaktion har yderligere fem journalister ansat, hvor deres fælles mål er at informere og inddrage medlemmerne af Folkekirken. Siden optagelsen er Signe skiftet til Mellemfolkelige Samvirke.

Hvis du vil følge Signe på de sociale medier, kan du klikke dig ind på hendes hjemmeside Signekold.dk, hvor du kan læse mere om strategisk kommunikation på de sociale medier med fokus på NGO’er, eller du kan finde Signe på Twitter og Linkedin.

I dette afsnit får du bl.a. svar på følgende

  • NGO’ers målsætninger inden for social media og generelt
  • NGO’ers målgrupper
  • Motivation og fastholdelse af frivillige/ambassadører gennem social media
  • Mulighederne uden brug af Paid Media i social media-arbejdet
  • Tips til at skabe en kreativtankegang i dit arbejde

Signe Kold i Help Marketing

Signe Kold Help Marketing

Sociale medier for non-profits

Formålet i en NGO er forskellig fra NGO til NGO. Folkekirken.dk skaber værdi ved at få historier fra medlemmerne, som kan være med til at brande organisationen.  Det og andre elementer kan du måle på forskellige parametre. Du kan fx måle på antal kommentarer og gå kvalitativt til værks, hvor du ser på hver enkelt kommentar.

Målingerne kan overordnet inddeles i to kategorier, hvor den første er mikro handlinger, som består af likes, kommentar etc. og den anden er makrohandlinger, som er donationer. Donationer på Facebook fungerer rigtigt godt, idet Facebook hjælper non profits med at hente donattioner. Det er en klar adskillelse fra den kommercielle verden.

De fleste NGO’er har et mål om at fastholde medlemmer via engagement. Du skal holde dem glade og tilfredse, så de ikke stopper deres donation, men fortsat har lyst til at donere. Hold dig selv i tøjlerne og skab god kvalitet for medlemmerne og husk på, at du bliver vurderet på alt, du foretager dig på de sociale medier.

Dyrk NGO’ens målgrupper på de sociale medier

Hos Folkekirken.dk er der tre forskellige målgrupper, der alle skal tilgodeses. Først er der medlemmerne. Her er pointen er at få dem til at opleve glæde ved Folkekirken og dermed give dem lyst til at donere. For denne målgruppe gælder det om at skabe værdi for de donationer, medlemmerne giver. Det er vigigt, at du oplyser om, hvad pengene bruges til. På den måde kan de se formålet med donationerne, og ved, hvad deres donation går til.

Den anden målgruppe er de frivillige. Her er det en god idé at benytte lokale sider på Facebook. Du skal promovere de indsatser, som du har på de sociale medier. Dermed kan de lokale sider fastholde og skabe ejerskab hos de frivillige, så de ikke følger sig glemt, men vigtige bidragsydere og en del af et fællesskab. De frivillige er rigtig vigtige, og det er din opgave at fortælle dem, at de er uundværlige. Som frivillig udgør motivation en stor faktor – så sørg for at motivere. Du har jo brug for dem for at holde organisationen oven vande. Du kan benytte dig af forskellige tiltag for at motivere de frivillige. Interne Facebook grupper er et godt redskab, hvor din opgave er at oplyse og hjælpe dem til at forstå, hvad vi gør og hvorfor vi gør det. Det vigtigste råd er at oplyse dem og skabe et Community med henblik på at skabe motivation.

Se også:

Hvis du ikke arbejder i en organisation med frivillige, kan du tænke på ambassadørtankegangen, da den minder herom. Ambassadører støtter ligeledes frivilligt en organisation.

Den tredje målgruppe er bestyrelsen og ledelsen. Denne målgruppe er mindre vigtig, hvis bestyrelsen og ledelsen har tillid til dig som social media manager. De er ikke eksperter på social media-området og derfor er det vigtigt, at få dem til at stole på dig som social media manager. Det vil selvfølgelig variere fra NGO til NGO, fra ledelse til ledelse, da tankegangen og målsætningen for social media ikke er ens i alle organisationer.

Se også:

Skab værdi igennem følelser

Du skal holde fast i de grundlæggende værdisæt, der er opsat i organisationen. Du kan arbejde med relationer med henblik på at skabe engagement og give medlemmerne et forhold til dit indhold.

Hvis du ikke kan få medlemmerne til at donere et beløb, så kan du skabe et personlig forhold til det formål, som NGO’en har. Et eksempel på dette kan fx være en krigshistorie, hvor du sidestiller krigen med den vestlige verden med mere rolige forhold. Her fortæller du en modstridende historie, der giver brugeren lyst til at handle og dele opslaget med netværket. Stærke følelser er nemlig centrale. Appeller til medlemmernes/potentielle medlemmers følelser.

På dette område kan kan de kommercielle virksomheder benytte samme tilgang, da personlige relationer forstærker lysten til at handle. Det er ofte nemmere for NGO’er, da formålet er at støtte et godt formål, hvorimod kommercielle virksomheder kan have sværere ved det, da deres formål er at skabe salg.

Se også:

Prøv en måned uden social media annoncering!

Du kan kompensere for et lille budget ved at være mere kreativ, når du arbejder for med social media for NGO’er. Her kan du komme langt ved at påtage dig en legende tilgang til dit social media arbejde.

Udviklingen på de sociale medier sker hurtigt, så her kan du skabe en masse fordele ved at holde dig opdateret på de nyeste tiltag. Du kan også lege med formaterne. Det sliber kanterne og er en god måde at gå til social media for NGO’er på . Der er ikke store social media budgetter i NGO’er, derfor er vigtigt at at du kan klare dig uden paid media. Og det kan du, når du gør det på en legende måde, hvor du udforsker de nye muligheder, der opstår.

Hvis du alligevel har nogle få midler anbefaler Signe, at du benytter Facebook canvas, hvor annoncen vil fylde hele skærmen med flere muligheder for at tilpasse annoncen. Men hvis du er presset på ressourcer, så er du nødt til at være kreativ på andre måder. Du kan fx dykke ned i kommentartrådene for at finde de gode historier og skabe stærke relationer.

Se også:

De 3 bedste råd til NGO’er på sociale medier

  • Opbyd et godt billedarkiv – det er det første blikfang, og du kan skabe stærk handling på gode billeder
  • Ambassadørtankegangen er vigtig. Brug dit netværk – det sparrer dig penge og dit budskab spredes
  • Prøv en måned uden annoncekroner. Det er vigtigt at lære det organiske håndværk
Lad mig høre hvad du synes om indholdet ...

Del dette på ...
Foredrag og sparring om din marketing Kontakt Eric